Asystentka i Higienistka Stomatologiczna - prenumerata, wydania papierowe

170,00 zł
Brutto

Więcej informacji o czasopiśmie http://www.aihs.asmedia.com.pl/pl/

NAJNIŻSZA CENA W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 170 ZŁOTYCH wersja papierowa 130 ZŁOTYCH wersja elektroniczna


Rok
Czas prenumeraty
Wersja prenumeraty
Rodzaj prenumeraty
Ilość

okl aih

Asystentka i Higienistka Stomatologiczna to wiodące czasopismo poradnikowo-naukowe dla asystentek, higienistek, recepcjonistek i personelu pomocniczego w gabinecie stomatologicznym, wydawane od 2005 roku. Czasopismo porusza zagadnienia z rożnych dziedzin stomatologii. Sporo miejsca poświęcamy zwłaszcza szeroko pojmowanej, acz szczegółowo opisywanej, profilaktyce, a także higienie w gabinecie – dezynfekcji, sterylizacji, epidemiologii. Radzimy jak bezpiecznie posługiwać się sprzętem i narzędziami stomatologicznymi. Prezentujemy porady z zakresu ergonomii oraz psychologii w stomatologii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i marketingu. Informujemy o konferencjach, wystawach, sympozja, szkoleniach.


 Wybrane tematy:

Asystentka i  Higienistka Stomatologiczna nr 1/2021

  • Czy naturalne pasty do zębów mają szansę jako produkty higienizacji jamy ustnej?
  • Zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka. Zapalenie przyzębia i jego interakcje z całym organizmem
  • Leczenie podtrzymujące w implantologii
  • Profilaktyka zdrowia jamy ustnej u pacjentów geriatrycznych
  • Afty, nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej (RAS)
  • Domowe przybory do chemicznego usuwania biofilmu
  • Współczesne ceramiki dentystyczne wykorzystywane do prac pełnoceramicznych
  • Płyn do płukania jamy ustnej zawierający CPC może pomóc zmniejszyć miano wirusa SARS-CoV-2 o ponad 99,9%
  • Projekt Kodeksu Etyki Zawodowej Higienistki Stomatologicznej/Higienisty Stomatologicznego

 

Redaktor naczelna

Sekretarz redakcji

Anna Spyrka
e-mail: anna@asmedia.com.pl
tel. +48 32 355 06 20

e-mail: asystentka@asmedia.com.pl

Rada naukowa

Redaktorzy naukowi (tematyczni) działów

prof. dr hab. n. med. Honorata Limanowska

prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk
prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
prof. dr hab. Henryk Brandenburg
dr n. med. Marek Bladowski
dr n. med. Katarzyna Dwornicka
dr med. dent. Leonard Kożdon (Niemcy)
dr n. med. Agnieszka Pawlik
dr n. med. Joanna Słowik
dr n. med. Leszek Szywała
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska - Piestrzyńska
dr inz. Zbigniew Józwiak
dr n. ekon. Magdalena Szumska
tech. dentyst. Marzena Kotynska
hig. stom. Danuta Kaczmarska
lek. stom. Monika Meissner
mgr Anna Szymańska
prof. dr hab. Maria Gołębiewska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

PERIODONTOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk

ENDODONCJA
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

GEROSTOMATOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

ORTODONCJA
dr n. med. Leszek Szywała

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
prof. dr hab. Maria Gołębiewska

ERGONOMIA
dr n. med. Marek Bladowski

ZARZADZANIE I MARKETING
prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg

Współpraca

Patronat
lek. med. Grzegorz Hudzik

lek. dent. Marcin Aluchna
lek. stom. Monika Meissner
lek stom. Paweł Szczepaniak
dr n. hum. Milena Wawrzyniak-Kostrowicka

PTHD

 

Polskie Towarzystwo Higienistek Dentystycznych

Recenzenci zewnętrzni

 

prof. dr hab. Teresa Katarzyna Różyło
dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Sporny
dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska

 

 

Procedura recenzowania

Praca przekazana do druku poddawana jest wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym przez Redakcję czasopisma. Autor zgłaszając tekst do druku, wyraża tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego pracę. Recenzji dokonuje jeden lub dwóch niezależnych recenzentów. Informujemy autora o wynikach recenzji i autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta. Poprawiony tekst przekazujemy ponownie recenzentowi, który ponownie opiniuje tekst i wydaje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji.

 

Adres redakcji

Wydawca
ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice

tel. +48 32 355 06 20
e-mail: as@asmedia.com.pl
www.asmedia.com.pl

Wydawnictwo AS MEDIA

ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice
tel. +48 32 355 06 20
e-mail: wydawnictwo@asmedia.com.pl

Skład i łamanie

Reklama i marketing

Agnieszka Prokopenko
e-mail: aga.prokopenko@gmail.com
www.agaprokopenko.pl
tel. +48 695 922 027

e-mail: as@asmedia.com.pl
tel. kom. +48 32 355 06 20

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej