Działamy zgodnie z RODO!

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Wydawnictwo AS MEDIA, Numer NIP: 5531277139, REGON: 273099596. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: Tymiankowa 23, 40-750 Katowice adres e-mail:as@asmedia.pl, nr telefonu: (+48) 32 355 06 20.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@asmedia.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
3. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.
4. Cele przetwarzania:
• Twoje dane są niezbędne do realizacji zamówienia, realizacji oraz kontynuacji zamówionej prenumeraty.
• Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji usługi „Newsletter”. Na wskazany adres e-mail przesyłane są informacje o bieżącej działalności Administratora.
• Twoje dane są przetwarzane w celu publikacji naukowych, których jesteś autorem/współautorem lub recenzentem.
5. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą, w przypadku publikacji zbiorowych prac naukowych, zgoda pierwszego autora lub kierownika placówki do przekazania niezbędnych informacji zgodnych z wymaganiami zawartymi w regulaminie publikacji prac naukowych.
6. Kategorie danych:
• Możemy przetwarzać następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, kształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, realizacji zamówienia, realizacji publikacji:
- imiona i nazwiska,
- adres zamieszkania,
- adres korespondencyjny,
- miejsce zatrudnienia,
- afiliacja,
- stanowisko,
- adres e-mail,
- numery telefonów,
- login, loginy,
- adres IP
• W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
• Administrator może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
7. Odbiorcy danych: Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie.
8. Okres przechowywania danych:
• Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać inaczej.
• Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator, na zasadach określonych powyżej może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
- niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
- niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
- niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
- dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
9. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@asmedia.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Wydawnictwo AS MEDIA ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka cookies

Korzystając z naszych serwisów internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika np. w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie (newsletter). Pozyskujemy również informacje podczas korzystania z serwisu przez użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłoń, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

Jeżeli zapisałeś się do naszego newsletter-a lub w inny sposób zostałeś dodany do bazy subskrybentów wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania ci naszego biuletynu.

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.

Dokładamy starań, aby chronić nasze serwisy internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.