Art of Dentistry - Prenumerata

120,00 zł
Brutto

Więcej informacji o czasopiśmie i tematyce artykułów http://www.art.asmedia.com.pl/pl/

NAJNIŻSZA CENA W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 120 ZŁOTYCH

Rok
Czas prenumeraty
Wersja prenumeraty
Rodzaj prenumeraty
Ilość

Art of Denistry

Art of Dentistry (dawna nazwa As Stomatologiito czasopismo specjalistyczne skierowane do osób pragnących aktywnie pogłębiać swoją wiedzę oraz inwestować w swoją praktykę. Czasopismo porusza zagadnienia z rożnych dziedzin stomatologii (endodoncji, periodontologii, stomatologii estetycznej, stomatologii zachowawczej, implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji, farmakologii) a także porady z zakresu ergonomii oraz psychologii w stomatologii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i marketingu. Prezentujemy także zaproszenia na konferencje, wystawy, sympozja oraz relacje z imprez branżowych.

ISSN 2081-4798

Od 2021 roku czasopismo Art of Dentistry będzie ukazywało się 2 razy w roku w formie drukowanej oraz elektronicznej.  Można także zamówić prenumeratę z dostępem do elektronicznego archiwum wydań z lat 2013-2021. Dostępne są także wydania elektroniczne poszczególnych numerów.


 

Redaktor naczelna

Sekretarz redakcji

Anna Spyrka
e-mail: anna@asmedia.com.pl
tel. +48 32 355 06 20

e-mail: asystentka@asmedia.com.pl

Rada naukowa

Redaktorzy naukowi (tematyczni) działów

prof. dr hab. n. med. Stefan Baron
prof. Edmond - Pierre Benque (Francja)
prof. dr hab. Henryk Brandenburg
prof. dr hab. Maria Gołębiewska
prof. zw. dr. hab. n. tech. Maciej Hajduga
prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko
prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz
prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski
prof. dr. hab. n. med. Joanna Wysokinska - Miszczuk
dr hab. n. med. Halina Panek prof. nadzw.
dr Achim Wöhrle (Niemcy)
dr n. med. Marek Adwent
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
dr n. med. Marek Bladowski
dr n. med. Katarzyna Dwornicka
dr n. med. Leonard Kozdon (Niemcy)
dr n. med. Jacek Nocon (Niemcy)
dr n. med. Agnieszka Pawlik
dr n. med. Marek Puzynski
dr n. med. Justyna Słowik
dr n. med. Leszek Szywała
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska - Piestrzynska
dr inz. Zbigniew Józwiak
dr n. ekon. Magdalena Szumska
hig. stom. Danuta Kaczmarska

PERIODONTOLOGIA
prof. dr hab. n. med.·Joanna Wysokinska – Miszczuk

ENDODONCJA
dr n. med.·Katarzyna Brus-Sawczuk

ERGONOMIA
dr n. med.·Marek Bladowski

ZARZADZANIE I MARKETING
prof. UE dr hab.·Henryk Brandenburg

ORTODONCJA
dr n. med.·Leszek Szywała

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
prof. dr hab.·Maria Gołębiewska

Współpraca

 

dr n. med. Dariusz Borczyk
dr Maciej Koczerga
lek. med. Grzegorz Hudzik, Śląski Panstwowy 
Inspektor Sanitarny w Katowicach
lek. dent. Marcin Aluchna
lek. stom. Monika Meissner
lek. stom. Paweł Szczepaniak
tech. dentyst. Marzena Kotynska
Anna Szymańska
tech. dent. Tomasz Dąbrowski

 

Recenzenci zewnętrzni

 

prof. dr hab. Teresa Katarzyna Różyło
dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Sporny
dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska

 

 

Procedura recenzowania

Praca przekazana do druku poddawana jest wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym przez Redakcję czasopisma. Autor zgłaszając tekst do druku, wyraża tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego pracę. Recenzji dokonuje jeden lub dwóch niezależnych recenzentów. Informujemy autora o wynikach recenzji i autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta. Poprawiony tekst przekazujemy ponownie recenzentowi, który ponownie opiniuje tekst i wydaje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji.

 

Adres redakcji

Wydawca
ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice

tel. +48 32 355 06 20
e-mail: as@asmedia.com.pl
www.asmedia.com.pl

Wydawnictwo AS MEDIA

ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice
tel. +48 32 355 06 20
e-mail: wydawnictwo@asmedia.com.pl

Skład i łamanie

Reklama i marketing

Agnieszka Prokopenko
e-mail:  aga.prokopenko@gmail.com
www.agaprokopenko.pl
tel. +48 695 922 027

tel. +48 32 355 06 20

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Zobacz także