• Wyprzedaż!
  • -70,00 zł

Sztuka implantologii rocznik 2019 WYPRZEDAŻ

80,00 zł
10,00 zł Zniżka 70,00 zł
Brutto

czasopismo z zakresu implantologii stomatologicznej, półrocznik ten prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu. Prezentuje także informacje o aktualnych wydarzeniach branżowych – takich jak konferencje, sympozja, kongresy

rocznik 2019, wydania papierowe

koniec nakładu, ograniczona ilość egzemplarzy

Ilość

TEMATYKA ARTYKUŁÓW W 2019 ROKU

Długoterminowa stabilność pionowego przeszczepiania kości. Przeszczepianie kości autogennej

Propozycja nowego protokołu leczenia dla nowego rodzaju polimeru. Idea natychmiastowego obciążenia w przypadku bezzębnego wyrostka

Bezpieczna i przewidywalna metoda leczenia przeznaczona zarówno dla ekspertów, jak i dla początkujących. Porównanie wyników nawigowanej komputerowo implantacji z zastosowaniem szablonów chirurgicznych, uzyskanych przez doświadczonych i początkujących operatorów

Atraumatyczne usuwanie implantów zygomatycznych. Zastosowanie klucza kontrującego do przeprowadzenia minimalnie inwazyjnego, przewidywalnego i skutecznego zabiegu

Znaczenie tkanek miękkich wokół implantów: poszerzanie strefy dziąsła związanego. Westibuloplastyka z wykorzystaniem trójwymiarowej matrycy kolagenowej: opis przypadku

Druk 3D w Stomatologii

Prawdziwa praca zespołowa. Protetyka na implantach: symbioza stomatologii analogowej i cyfrowej

Bezpieczny i przewidywalny sposób postępowania w długoterminowym leczeniu Pięcioletnia obserwacja odbudowy natychmiastowej z materiału PEEK wzmocnionego ceramiką

Augmentacja z użyciem kości autogennej. Aktualne aspekty przeszczepiania bloczków kostnych i rozszczepiania kości

„Technika Tattone” Postępowanie w przypadku perforacji błony śluzowej zatoki

Korzyści wynikające z implantacji natychmiastowej na poziomie tkanek miękkich. Przypadek leczenia implantologicznego bezpośrednio po ekstrakcji z wykorzystaniem technologii CAD/CAM na implancie z kołnierzem cyrkonowym, wszczepionym na poziomie tkanek miękkich

Funkcjonalność i estetyka bez skazy. Roczna obserwacja przypadku odbudowy zęba trzonowego z użyciem nowego systemu implantów stożkowych

Zdejmowanie wkładu z łącznikiem, zacementowanego w implancie: opis przypadku

Cyfrowo planowana odbudowa łuku górnego i dolnego w ramach „stomatologii jednego dnia”