Sztuka Implantologii - wydanie elektroniczne

25,00 zł
Brutto

NAJNIŻSZA CENA W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI  25 PLN

numer
Ilość

Sztuka Implantologii

Sztuka Implantologii to wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu.

Punktacja Index Copernicus


 

Aktualne wydanie Archiwum wydan Archiwum artykułów Prenumerata ePrenumerata

 

Redaktor naczelna

Sekretarz redakcji

Anna Spyrka
e-mail: anna@asmedia.com.pl
tel. +48 32 355 06 20

Oliwia Sigmund-Miśkiewicz
e-mail: asystentka@asmedia.com.pl

Rada naukowa

Redaktorzy naukowi (tematyczni) działów

prof. dr hab. Maria Gołębiewska
prof. dr hab. n. med. Beata Kawala
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. UM dr hab. n. med. Jerzy Sokalski
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk
prof. dr William Becker (USA)
prof. dr hab. Henryk Brandenburg
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
dr med. dent. Leonard Kożdoń (Niemcy)
dr Zeev Ormianer (Izrael)
dr n. med. Marek Bladowski
dr n. med. Przemysław Kopczyński
dr n. med. Agnieszka Pawlik
dr n. med. Leszek Szywała

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
dr hab. Jerzy Sokalski prof. UM

ENDODONCJA
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

ERGONOMIA
dr n. med. Marek Bladowski

GEROSTOMATOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

ORTODONCJA
dr n. med. Leszek Szywała

ORTOPEDIA SZCZEKOWA I ORTODONCJA
dr hab. n. med. Beata Kawala, prof. nadzw.

PERIODONTOLOGIA
prof. dr. hab. n. med. Joanna Wysokińska–Miszczuk

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
prof. dr hab. Maria Gołębiewska

ZARZADZANIE I MARKETING
prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg

Współpraca

 

lek. med. Grzegorz Hudzik,
Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
lek. stom. Paweł Szczepaniak
tech. dent. Tomasz Dąbrowski
tech. dent. Marzena Kotyńska

 

 

 

Recenzenci zewnętrzni

 

prof. dr hab. Teresa Katarzyna Różyło
dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Sporny
dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska

 

 

Procedura recenzowania

Praca przekazana do druku poddawana jest wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym przez Redakcję czasopisma. Autor zgłaszając tekst do druku, wyraża tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego pracę. Recenzji dokonuje jeden lub dwóch niezależnych recenzentów. Informujemy autora o wynikach recenzji i autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta. Poprawiony tekst przekazujemy ponownie recenzentowi, który ponownie opiniuje tekst i wydaje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji.

 

Adres redakcji

Wydawca
ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice

tel. +48 32 355 06 20
e-mail: as@asmedia.com.pl
www.asmedia.com.pl

Wydawnictwo AS MEDIA

ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice
tel. +48 32 355 06 20
e-mail: wydawnictwo@asmedia.com.pl

Skład i łamanie

Reklama i marketing

Agnieszka Prokopenko
e-mail: aga.prokopenko@gmail.com
www.agaprokopenko.pl
tel. +48 695 922 027

Oliwia Sigmund-Miskiewicz
e-mail: oliwia@asmedia.com.pl
tel. kom. +48 602 706 399

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej